Andningssvårigheter och dyspné

Basfakta

Definition

  • Andnöd eller dyspné är en subjektiv känsla av att få för lite luft. Patienterna använder ofta ordet andfåddhet:
    • Takypné är snabb andhämtning
    • Ortopné är andningssvårigheter i liggande ställning
    • Nokturn dyspné är nattliga andningssvårigheter
  • Dyspné som uppträder i situationer där personer i samma ålder under samma förhållanden inte upplever dyspné, kan vara tecken på sjukdom.
  • Dyspné som varar längre än en månad definieras som kronisk dyspné.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.