Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokonioser

Pneumon är det grekiska ordet för lunga, och konis betyder damm, så en rak översattning av pneumokonios är dammlungsjukdom.

Publicerad:


Vad är pneumokonioser?

Sjukdomarna beror på inandning av dammpartiklar. Dammpartiklarna framkallar en inflammatorisk reaktion i lungorna och denna process kan sluta med att det bildas ärrvävnad i lungorna på samma sätt som det bildas ärr efter sår i huden. Dammpartiklarna stannar kvar i lungorna i många år och inflammationen blir därför kronisk. När den normala lungvävnaden byts ut mot ärrvävnad, försämras gasutbytet i lungorna. Ju mer damm en person utsätts för, desto mer ärrvävnad bildas och desto sämre blir lungfunktionen.

Pneumokonioser indelas efter vilket damm som har orsakat sjukdomen.

Vilka är det som får pneumokonios?

Det är främst i arbetslivet som människor kan exponeras för stora mängder damm under många år. Utsatta yrkesgrupper är byggnadsarbetare, gruvarbetare och anläggningsarbetare.

Vilka typer av pneumokonioser finns det?

Asbestos

  • Orsakas av asbest, som är en gemensam beteckning på flera fibrösa silikater, till exempel krysotil, krokidolit, amosit och tremolit. Asbest spinns och vävs och det kan användas som cement till produktion av takplattor (eternit), isoleringsplattor, skiljeväggar och golvbeläggning.
  • Asbestprodukter användes tidigare som isolering av rör och ångpannor och som bromsbelägg.
  • Asbest används i liten utsträckning i dag men effekterna kan komma många år efter exponeringen, så det är viktigt att den som utsatts informerar läkaren.
  • Asbestos är den vanligaste pneumokoniosen i Sverige. Cirka 60 nya fall varje år.

Silikos

  • Orsakas av kiselsyra, kiseldioxid, som finns i mineralerna kvarts, kristobalit och tridymit. Kvarts tillhör de vanligaste mineralerna i jordskorpan och finns i nästan allt mineraldamm i gruvor, stenbrott och på liknande arbetsplatser.
  • Varierande mängder kiseldioxid finns i mineraler som används industriellt, exempelvis fältspat, glimmer, talk, kaolin och jord innehållande kiselalger.
  • Årligen cirka 20 nya fall av silikos i Sverige.

Antrakos

  • Antrakos beror på inandning av koldamm.
  • Cirka 12 % av alla som har arbetat i gruvor får denna sjukdom och 50 % av alla som har arbetat i kolgruvor i mer än 20 år har sjukdomen.

Vilka är symtomen?

Symtomen kommer nästan alltid smygande. Ökande andfåddhet vid ansträngning är som regel det första patienten märker. En lätt torrhosta är inte ovanlig. Vartefter sjukdomen utvecklas, blir patienten alltmer andfådd och vid utbredd ärrbildning i lungorna kan han ha andnöd även i vila.

Diagnos

De första symtomen är vanliga vid många lung- och hjärtsjukdomar så det är inte så lätt att ställa diagnosen i en tidig fas. Anamnesen, eller sjukhistorien, är av största betydelse för att komma på rätt spår. Därför är det viktigt att patienten lämnar så bra upplysningar som möjligt, särskilt om sin arbetmiljö.

Läkaren gör en kroppsundersökning och tar blodprover för att komma närmare diagnosen. Lungfunktionsprover säger mycket om vilken typ av lungsjukdom det handlar om. Ärrbildningen i lungorna kan nästan alltid ses på en röntgenbild. Om det fortfarande råder tvivel efter röntgen, kan ett vävnadsprov från lungorna tas och undersökas i mikroskop. Ibland kan då dammpartiklar som avslöjar orsaken till fibrosen hittas.

Behandling

Precis som annan ärrvävnad, kommer ärrvävnaden i lungorna att finnas kvar. Patienten måste därför vara beredd på att andfåddheten kommer att hålla i sig. Huvudmålet med behandlingen är att förhindra att ärrbildningen fortsätter att utvecklas. Den viktigaste åtgärden är därför att hitta orsaken till sjukdomen och avlägsna den. På detta sätt kan utbredd ärrbildning undvikas och symtomen lindras något . Dessvärre går det inte alltid att stoppa sjukdomsprocessen.

 

Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Vill du veta mer?