Gå direkt till huvudinnehållet

Pleuraplack

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är pleuraplack?

Pleuraplack är förtjockningar i lungsäcken (pleura) som omsluter lungorna. Påvisning av pleuraplack visar att individen utsatts för (exponerats för) asbest, till exempel genom sitt arbete. Pleuraplack är den vanligaste reaktionen i lungorna på tidigare asbestinhalation. De flesta plack ger inte upphov till symtom och det finns inga bevis för att plack skulle omvandlas till tumörer (lungsäckscancer=mesoteliom). Tillståndet är en uteslutningsdiagnos. Det betyder att en utredning måste göras för att utesluta andra underliggande sjukdomar.

Pleuraplack förekommer hos cirka 50 % av dem som långvarigt exponerats för betydande mängder asbest, och tillståndet ses därför som en markör för asbestexponering.

Andra och allvarligare asbestrelaterade sjukdomar är asbestos (inlagring av asbest i själva lungan med lungstelhet som följd) , lungcancer och lungsäckscancer (mesoteliom).

Hur uppstår pleuraplack?

Tillståndet orsakas av asbestexponering. Pleuraplack består av avlagringar av kollagenfibrer på lungsäckens yttre blad. Med tiden kan denna förtjockning förkalkas (och blir synlig på röntgen). Pleuraplack är det tidigaste av de tecken på asbestexponering som man kan upptäcka. De blir ofta synliga 10–20 år efter exponeringen.Plackutvecklingen tros bero på att fibrerna irriterar lungsäcken.Plackens storlek varierar med tiden. Plack återfinns först och främst mellan sjätte och nionde revbenen och längs mellangärdet (diafragma).

Diagnos

Misstanke om tillståndet baseras på kännedom om att man exponerats för asbest 10–20 år tidigare, tillsammans med typiska lungförändringar på röntgen. Fynden är emellertid inte specifika, så man måste ta vävnadsprover av placket för att utesluta annan sjukdom som tuberkulos, lungcancer och lungsäckscancer (mesoteliom).

Förkalkningar (kalcifieringar) av placken upptäcks hos 20 % med lungröntgen, hos 50 % med högupplöst datortomografiundersökning och genom mikroskopisk undersökning av vävnadsproverna (biopsi) hos 80 %. Varje nytt pleuraplack som uppstår kräver en grundlig utredning, inklusive tuberkulostest och vävnadsprov. Vid ett vävnadsprov sticker man in en tunn nål genom bröstväggen, in i den förtjockade lungsäcken.

Behandling

Det finns ingen behandling som påverkar tillståndets naturliga förlopp. Eftersom fynd av pleuraplack indikerar asbestexponering, innebär det en förhöjd risk för utveckling av andra lungsjukdomar senare. Det är därför viktigt att asbestexponeringen upphör, om den inte redan har gjort det. Om du röker bör du sluta med det eftersom kombinationen asbest och rökning ökar risken för senare lungsjukdom.

Prognos

Patienter med pleurala plack befinner sig i riskzonen för att utveckla andra och allvarligare asbestrelaterade lungsjukdomar som asbestos, lungcancer, malignt mesoteliom, men de flesta utvecklar inte sådana sjukdomar. Placken i sig själv omvandlas inte till malign sjukdom.

Vill du veta mer?