Gå direkt till huvudinnehållet

Bronkiektasier

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Vad är bronkiektasier?

Bronkiektasier förekommer oftast hos män. Tillståndet är mer sällsynt idag än det har varit tidigare.

Orsak

Tillståndet orsakas av skador på bronkernas slemhinnor. Huvudorsaken var tidigare ständiga infektioner, till exempel upprepade lunginflammationer eller kronisk bronkit. Slemproppar med bakterier blir kvar i bronkerna. Bronkväggen blir skadad och den "buktar ut". Sjukdomen ses också som en medfödd sjukdom. I västvärlden räknar man idag att den vanligaste orsaken till bronkiektasier är medfödda fel.

Man löper större risk att få bronkiektasier om man har:

  • Cystisk fibros. Det är troligen den vanligaste orsaken till bronkiektasier hos yngre individer i Sverige i dag. Det är en medfödd sjukdom där det bland annat bildas fickor med mycket slem i luftrören.
  • Primär ciliär dyskinesi . Medfödd sjukdom där vissa symtom kan visa sig först senare i livet. Kännetecknas av kroniska luftvägsproblem, felaktigt placerade inre organ i bröstkorg och mage samt nedsatt fertilitet.
  • Upprepade lunginflammationer eller kronisk bronkit.
  • Inandats många främmande ämnen i luftvägarna. Särskilt gäller det personer som har arbetat i starkt förorenad luft.

Diagnos

Symtom kan vara typiska och leda till misstanke om sjukdomen. Blodprover ger vanligen ingen ytterligare information vid detta tillstånd, men röntgen av lungorna kan ibland identifiera tillståndet. Datortomografi (skiktröntgen) av lungorna är kanske den viktigaste undersökningen.

Bronkoskopi, där man tittar ner i luftvägarna med hjälp av ett bronkoskop, är ofta nödvändig för att ställa en säker diagnos.

Behandling

Syftet med behandlingen är att förhindra att inflammationer uppstår, som kan skada luftvägarna ytterligare. Man vill också minska slemproduktionen och hostan. Följande råd är värdefulla:

  • Man bör vara fysiskt aktiv eftersom god kondition kan minska besvären på lång sikt.
  • Förändrad kroppsposition/sovställning kan bidra till bättre tömning av slem. Man kan förändra kroppspositionen genom att till exempel alternera mellan att ligga på den ena eller andra sidan.
  • Eventuella infektioner bör behandlas med antibiotika. Vid kronisk inflammation används inflammationsdämpande läkemedel.
  • Mediciner som utvidgar de djupa luftvägarna används när det finns tecken på trånga förhållanden. Men effekten är inte särskilt bra.
  • Andningsgymnastik är aktuellt för att hjälpa till med dränering av slem.
  • I vissa fall kan det vara aktuellt med kirurgi, där man avlägsnar partier med tydliga bronkiektasier. Men det förutsätter att skadorna är få och begränsade.

Prognos

Det finns en tendens till ökande besvär och komplikationer med tiden. Det är lätt att komma in i en ond cirkel med upprepade infektioner och allt fler bronkiektasier.

Personer med allvarlig bronkiektas kan uppleva allvarliga episoder då de hostar upp mycket blod. De kan också utveckla tecken på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) med tung och pipande andning.

 

Patientorganisationer

Vill du veta mer?