Gå direkt till huvudinnehållet

Hur kan astmaanfall undvikas?

Något av det viktigaste man kan göra för att minska astmabesvär och förhindra astmaanfall är att använda astmaläkemedel enligt läkarens rekommendationer. Dessutom finns det flera saker som personen med astma själv kan göra.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


De flesta personer med astma upptäcker efterhand att det finns vissa saker som ofta utlöser besvären. Detta kan vara allt från pollen och djurhår till förkylning och vissa läkemedel. De ämnen som utlöser astma kallas för triggerfaktorer. De flesta med astma upplever betydligt mindre besvär och kan också använda mindre astmaläkemedel om de undviker de här triggerfaktorerna.

Rökning

Forskning, nationella och internationella riktlinjer kommer till samma slutsats och ger ett entydigt råd: Varken den som har astma eller personer som lever tillsammans med någon med astma bör röka. Detta gäller i hemmet, i bilen, på jobbet och alla andra platser där personer med astma vistas. Rökstopp och därmed minskad exponering för såväl aktiv som passiv rökning gör att sjukdomen inte försämras. 

Infektioner

Det är vanligt att infektioner i luftvägarna, till exempel förkylningar eller influensa, utlöser eller försämrar astmabesvär. Eftersom sådana infektioner är smittsamma är det viktigt att vara noggrann med handhygien och försöka undvika personer som är smittsamma. 

Diverse vaccinationer som ingår i vaccinationsprogram, såsom pneumokocker, difteri, kikhosta och influensa. Sådana vaccinationer kan därmed förhindra försämringar i astma. Därför rekommenderas alla att följa vaccinationsrekommendationerna. Influensavaccination kan minska risken för (allvarlig) influensa med cirka 60 procent. 

Irritanter

Sprejer, parfymer, målarfärg, rengöringssprejer, avgaser, rök, damm och industrigaser kan alla verka irriterande på lungorna och försämra eller utlösa astma. 

Allergi och astma

Allergi är ett tillstånd där kroppens immunförsvar reagerar onormalt eller för kraftigt på något ämne. Det kan till exempel handla om ämnen som kommer in via huden, maten eller luften. Sådana ämnen kallas allergener. Genom att vara uppmärksam på sina astmasymtom kan man upptäcka många av de allergener som just man själv reagerar mot. Det kan till exempel vara att man får hosta, tung andhämtning och pipande ljud i bröstet efter att man har varit i kontakt med en katt. Om man på så vis upptäcker vad som utlöser astma hos en själv blir det också lättare att undvika dessa ämnen. Genom att vara uppmärksamma på dessa faktorer och hålla sig borta från dem så mycket som möjligt kan många personer med astma minska sina besvär. Sådana åtgärder räcker dock sällan för att få astman under kontroll, och ska snarare ses som en av många möjliga åtgärder för att minska astmabesvären. 

Rekommendationer från nationella och internationella riktlinjer varierar. Åtgärder för at ta bort eller minska allergener kan ha dålig effekt hos vuxna men bättre effekt hos barn. 

Husdammskvalster

Husdammskvalster lever huvudsakligen i sängkläder och heltäckningsmattor, men också i andra föremål gjorda av tyg och damm. Vissa personer är allergiska mot husdammskvalster och exponering för husdammsvalster kan försämra astman hos dem. Genom vissa åtgärder kan man försöka minska exponeringen. Åtgärder kan bestå av att inte ha för varmt i sovrummet, vädra ofta, ha en låg luftfuktighet och att inte ha för många föremål i tyg omkring sig. Väl utförda studier har visat att kvalsterskydd, dammsugning eller kemiska medel inte hjälper för att få mindre astmasymtom. 

Pollen

Pollen är ämnen som frigörs från träd och plantor, främst på våren och försommaren. Vanligen finns det mest pollen i luften under varma, torra dagar, mitt på dagen eller på eftermiddagen. För det flesta är det omöjligt att helt undvika pollen. Men genom att följa pollenprognoserna i tidningen och på TV och genom att hålla sig inomhus med stängda fönster under de värsta timmarna på dagen går det ändå att minska mängden pollen personen med astma utsätter sig för.

Andra råd för att att undvika exponering för pollen är användning av glasögon/solglasögon och munskydd utomhus, särskilt om man ska klippa gräs eller gå i områden med mycket pollen. Nässköljning och dusch/bad kan också göra att pollenmängden på kroppen minskar.

Mögel

Det finns många olika typer av mögelsvampar. Mögel behöver en fuktighet på mer än 65 procent och vanligtvis temperaturer mellan cirka 10-32˚C för att överleva. Mögel kan i vissa fall orsaka allergisk astma.

Åtgärder för att minska mögel inomhus inkluderar att ta bort mattor och tapeter, förbättra husets vattentäthet, bra vädring, hålla luftfuktigheten under 50 procent och torka fuktiga ytor.

Det är svårt att undvika mögel utomhus eftersom de mest relevanta allergenerna blåser med vinden över långa avstånd och i många riktningar.

Husdjur

Om någon i familjen har astma är det bäst att inte ha husdjur. Om detta inte går att undvika bör det sättas tydliga gränser för var djuret får och inte får vara. Det bör åtminstone inte få komma in i sovrummet där personen med astma sover och vardagsrum.

Det är extra viktigt att undvika mattor och det är mycket viktigt att regelbundet tvätta husdjuret. Personer med astma som ska besöka personer med djur måste vara extra noga med sina astmaläkemedel och vara förberedda på en försämring eller ett anfall. Det hjälper att undvika närkontakt med djuret.

Råd vid ansträngningsutlöst astma

Vissa personer med astma upplever besvär främst under och efter fysisk aktivitet och idrott. De flesta kan emellertid utöva aktiviteter på samma sätt som personer utan astma genom att följa vissa enkla förhållningsregler. Dessa handlar bland annat om att lägga extra stor vikt vid uppvärmningen och att ibland använda vissa astmaläkemedel före träningen om patienten med läkaren har kommit överens om detta. Om personen med astma ska vistas i kall och torr luft kan det vara en bra idé att använda värmemask eller halsduk. Fysisk aktivitet är viktig vid astma och bortsett från när de har anfall behöver personer med astma inte begränsa sin träning.

Patientorganisation

Vill du veta mer?