Snusanvändning

Basfakta

Bakgrund

  • Hälsokonsekvenserna av användning av rökfri tobak, framför allt cancerutveckling i munhålan, har länge diskuterats.1
  • En genomgång av den epidemiologiska dokumentation visar att:
    • Kunskapsunderlaget om hälsoeffekterna vid långvarig snusning är väl kartlagda när det gäller cancer, men inte fullständigt kända avseende hjärt-kärlsjukdom, fostereffekter, ämnesomsättning, neurologi eller metabol homeostas
    • Kontinuerlig snusanvändning följs av abstinensbesvär efter avbrott
    • Snusets roll för att initiera rökning, respektive vara ett hjälpmedel för rökstopp är ännu inte helt kartlagt

Sammanfattning från Rapporten "Hälsorisker med svenskt snus"(2005)"23 samt EU:s vetenskapliga rapport om snus (2007)24

Nationella rekommendationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.