Rökning

Basfakta

 Definition

  • Användning av nikotin för inhalation, det vill säga, cigarett-, cigarr- eller piprök.
  • Vattenpipsrökning – röken innehåller oftast förbränd tobak och melass och leds genom en vattenbehållare.
  • Här ingår även e-cigaretter som är produkter som använder en ånga med nikotin som kan inhaleras genom att en lösning med nikotin och smakämnen värms upp. 1
    • E-cigaretter har nämnts som substitut för vanliga cigaretter och som hjälpmedel vid rökavvänjning men slutsatser kring detta kan inte dras ännu

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.