Gå direkt till huvudinnehållet

Rökning–enkel intervention

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst, 3:e reviderade upplagan 2015. Psykologer mot tobak i samarbete med Läkare mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak och Tandvård mot tobak. www.tobaccoorhealthsweden.org