Rökavvänjning–motivation

I. Rökanamnes

II. Bedöm tobaksberoendet

III. I vilken fas är patienten?

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.