Gå direkt till huvudinnehållet

Rökavvänjning–motivation

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst, 3:e reviderade upplagan 2015. Psykologer mot tobak i samarbete med Läkare mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak och Tandvård mot tobak. www.tobaccoorhealthsweden.org  
  • Hans Gilljam, seniorprofessor och läkare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet