Gå direkt till huvudinnehållet

Sömnlöshet, insomni

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En subjektiv känsla av dålig sömn trots tillrättalagda förhållanden, och som ger nedsatt funktion dagtid.
Förekomst:
Vanlig problemställning i primärvården. 10 % av den vuxna befolkningen beräknas ha besvär med sömnen.
Symtom:
Insomni kan uppträda sekundärt till både psykiska och medicinska tillstånd. Cirka hälften av de med insomni har en samtida psykisk sjukdom – vanligast är ångest eller depression.
Kliniska fynd:
Vissa patienter kan ha synliga tecken på sömnbrist, men oftast finns det en avsaknad av kliniska fynd.
Diagnostik:
Blodprover kan i vissa fall vara relevant för differentialdiagnostik. Sömndagbok bör användas för att rikta behandlingen mot långvariga sömnproblem. 
Behandling:
Vid primär insomni är sömnrestriktion, sömnhygieniska råd och KBT förstahandsval. Läkemedel kan ges i andra hand som korttidsbehandling.
 1. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed, American Academy of Sleep Medicine, Darien, IL 2014.
 2. Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6):675-700. PMID:28875581. PubMed  
 3. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. 2013: American Psychiatric Publishing, Arlington, VA.
 4. Patel D, Steinberg J, Patel P. Insomnia in the Elderly: A Review. J Clin Sleep Med. 2018 Jun 15;14(6):1017-1024. doi: 10.5664/jcsm.7172. PMID: 29852897; PMCID: PMC5991956.
 5. Perlis ML, Vargas I, Ellis JG, et al. The Natural History of Insomnia: the incidence of acute insomnia and subsequent progression to chronic insomnia or recovery in good sleeper subjects. Sleep. 2020 Jun 15;43(6):zsz299. PMID: 31848629. PubMed  
 6. Suh S, Cho N, Zhang J. Sex Differences in Insomnia: from Epidemiology and Etiology to Intervention. Curr Psychiatry Rep. 2018;20(9):69. Published 2018 Aug 9. doi:10.1007/s11920-018-0940-9 DOI  
 7. de Zambotti M, Goldstone A, Colrain IM, Baker FC. Insomnia disorder in adolescence: Diagnosis, impact, and treatment. Sleep Med Rev. 2018 Jun;39:12-24. doi: 10.1016/j.smrv.2017.06.009. Epub 2017 Jul 1. PMID: 28974427; PMCID: PMC5931364.
 8. Hirshkowitz M, et al, National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary, Sleep Health (2015), doi: 10.1016/j.sleh.2014.12.010 DOI  
 9. SBU. Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Elanders, 2013.
 10. Owens JA, Moore M. Insomnia in Infants and Young Children. Pediatric Annals, 46(9), e321–e326. 2017. doi:10.3928/19382359-20170816-02 DOI  
 11. Regestein QR, Monk TH. Delayed sleep phase syndrome: a review of its clinical aspects. Am J Psychiatry 1995; 152: 602-08.
 12. Zammit G. Subjective ratings of the characteristics and sequelae of good and poor sleep in normals. J Clin Psychol 1988; 44: 123-30. PubMed  
 13. Stepanski E, Koshorek G, Zorick F, Glinn M, Roehrs T, Roth T. Characteristics of individuals who do or do not seek treatment for chronic insomnia. Psychosomatics 1989; 30: 421-27. PubMed  
 14. Bjorvatn B, Sivertsen B, Øyane N, Nordhus IH, Pallesen S. Insomni. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1766-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 15. Morin CM, Culbert JP, Schwartz SM. Nonpharmacological interventions for insomnia: a meta-analysis of treatment efficacy. Am J Psychiatry 1994; 151: 1172 - 80. American Journal of Psychiatry  
 16. Sivertsen B, Omvik S, Pallesen S, et al. Cognitive behavioral therapy vs zopiclone for treatment of chronic primary insomnia in older adults. JAMA 2006; 295: 2851-8. PubMed  
 17. Jespersen KV, Koenig J, Jennum P, et al. . Music for insomnia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015. pmid:26270746 PubMed  
 18. Alessi CA, Martin JL, Webber AP, Cynthia Kim E, Harker JO, Josephson KR. Randomized, controlled trial of a nonpharmacological intervention to improve abnormal sleep/wake patterns in nursing home residents. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 803-10. PubMed  
 19. Zammit GK, Weiner J, Damato N, Sillup GP, McMillan CA. Quality of life in people with insomnia. Sleep 1999; 22 (suppl 2): S379-85.
 20. Hajak G. Epidemiology of severe insomnia and its consequences in Germany. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2001; 251: 49-56. PubMed  
 21. Hatoum HT, Kania CM, Kong SX, Wong JM, Mendelson WB. Prevalence of insomnia: a survey of the enrollees at five managed care organizations . Am J Manag Care 1998; 4: 79-86. PubMed  
 22. Ritterband LM, Thorndike FP, Gonder-Frederik LA, et al. Efficacy of an internet-based behavioral intevention for adults with insomnia. Arch Gen Psychiatry 2009; 66: 692-8. PubMed  
 23. Espie CA, Kyle SD, Williams C, et al. A randomized, placebo-controlled trial of online cognitive behavioural therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application. Sleep 2012; 35: 769-81. PubMed  
 24. Seyffert M, Lagisetty P, Landgraf J, et al. Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy to Treat Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016 Feb 11;11(2):e0149139. pmid: 26867139. PubMed  
 25. Kay-Stacey M, Attarian H. Advances in the management of chronic insomnia. BMJ. 2016 Jul 6;354:i2123.PMID: 27383400.
 26. Buysse DJ, Germain A, Moul DE, et al. Efficacy of brief behavioral treatment for chronic insomnia in older adults published correction appears in JAMA Intern Med. 2019 Jun 17;:. Arch Intern Med. 2011;171(10):887-895. doi:10.1001/archinternmed.2010.535 DOI  
 27. Holbrook AM, Crowther R, Lotter A, Cheng C, King D. Meta-analysis of benzodiazepine use in the treatment of insomnia. CMAJ 2000; 162: 225-33. Canadian Medical Association Journal  
 28. Wilt TJ, MacDonald R, Brasure M, et al. Pharmacologic Treatment of Insomnia Disorder: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians. Ann Intern Med 2016. pmid: 27136278. PubMed  
 29. Solomon DH, Ruppert K, Habel LA, Finkelstein JS, Lian P, Joffe H, Kravitz HM. Prescription medications for sleep disturbances among midlife women during 2 years of follow-up: a SWAN retrospective cohort study. BMJ Open. 2021 May 11;11(5):e045074. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045074. PMID: 33975865; PMCID: PMC8127972.
 30. Wilt TJ, MacDonald R, Brasure M, et al. Pharmacologic Treatment of Insomnia Disorder: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians. Ann Intern Med 2016. doi:10.7326/M15-1781 DOI  
 31. Janusinfo: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa. Melatonin – förstahandsval vid behandling av sömnstörning hos barn. Publicerad 2018-04-09. Hämtad 2020-07-08.
 32. Sateia MJ, Nowell PD. Insomnia. Lancet 2004; 364: 1959-73. PubMed  
 33. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, Pandya R, Tjosvold L, Hartling L, et al. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. BMJ 2006; 332: 385-8. British Medical Journal  
 34. Atkin T, Comai S, Gobbi G. Drugs for Insomnia beyond Benzodiazepines: Pharmacology, Clinical Applications, and Discovery. Pharmacol Rev. 2018;70(2):197-245. PMID:29487083. PubMed  
 35. Thunander Sundbom L, Fornstedt Wallin B, Wändel Liminga U, Nordmark Grass J, K Jönsson A, Nurminen ML. Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation Sedating antihistamines - risk of severe intoxication. Lakartidningen. 2021;118:21037. PMID:34590703. PubMed  
 36. Monahan K, Cuzens-Sutton J, Siskind D, Kisely S. Quetiapine withdrawal: A systematic review. Aust N Z J Psychiatry. 2021;55(8):772-783. PMID:33059460. PubMed  
 37. Modesto-Lowe V, Harabasz AK, Walker SA. Quetiapine for primary insomnia: Consider the risks. Cleve Clin J Med. 2021;88(5):286-294. Published 2021 May 3. PMID:33941603. PubMed  
 38. RELIS. Finns det risker med användning av kvetiapin som sömnpreparat? Finns det någon risk för tillvänjning? RELIS database 2021; spm.nr. 860, LUPP. 2021-11-05 (hämtad 2022-11-28). relis.no  
 39. Herxheimer A, Petrie KJ. Melatonin for preventing and treating jetlag. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(2):CD001520. Assessed as up-to-date: 11 FEB 2008. DOI: 10.1002/14651858.CD001520. DOI  
 40. Rajaratnam SMW, Polymeropoulos MH, Fisher DM, et al. Melatonin agonist tasimelteon (VEC-162) for transient insomnia after sleep-time shift: two randomised controlled multicentre trials. Lancet 2009; 373: 482-91. PubMed  
 41. Liira J, Verbeek JH, Costa G, et al. Pharmacological interventions for sleepiness and sleep disturbances caused by shift work. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 12;8:CD009776. DOI: 10.1002/14651858.CD009776.pub2. DOI  
 42. Holbrook AM, Crowther R, Lotter A, Cheng C, King D. The diagnosis and management of insomnia in clinical practice: a practical evidence-based approach. CMAJ 2000; 162: 216-20. Canadian Medical Association Journal  
 43. King AC, Oman RF, Brassington GS, Bliwise DL, Haskell WL. Moderate-intensity exercise and self-rated quality of sleep in older adults. A randomized controlled trial. JAMA 1997; 277: 32-7. Journal of the American Medical Association  
 44. Montgomery P, Dennis J. Physical exercise for sleep problems in adults aged 60+ (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 45. Montgomery P, Dennis J. Bright light therapy for sleep problems in adults aged 60+ (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 46. Buysse DJ, Germain A, Moul DE, et al. Efficacy of brief behavioral treatment for chronic insomnia in older adults. Arch Intern Med 2011; 171: 887-95. PubMed  
 47. Janusinfo. Expertgruppsutlåtande, äldres hälsa. Sömnstörningar. Senast ändrad 2020-06-18. Senast hämtad 2020-06-19.
 48. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa. Ta reda på orsaken innan du behandlar en sömnstörning. Hämtad 2022-04-18. janusinfo.se  
 49. King CR, Knutson KL, Rathouz PJ, et al. Short sleep duration and incident coronary artery calcification. JAMA 2008; 300: 2859-66. Journal of the American Medical Association  
 50. Daghlas I, Dashti HS, Lane J et al. Sleep Duration and Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2019 Sep 10;74(10):1304-1314. PMID: 31488267 PubMed  
 51. Winkelman JW, et al. CLINICAL PRACTICE. Insomnia Disorder. N Engl J Med. 2015 Oct 8;373(15):1437-44. PubMed  
 • Athena Adeli, ST-läkare internmedicin, S:t Görans sjukhus
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas