Försenad sömnfas

Basfakta

Definition

  • Förkortas ofta DSPS (delayed sleep phase syndrome).
  • Kännetecknas av att:
    • Patienten har svårt att somna i normal tid, och somnar först långt in på natten
    • När patienten väl har somnat sover han/hon gott utan att vakna, och om han/hon inte väcks varar sömnen lika länge som normalt
    • Patienten somnar oftast tidigast klockan 01–02 på natten

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.