Gå direkt till huvudinnehållet

Försenad sömnfas

Senast reviderad:


Definition:
En person med försenad sömnfas-syndrom har svårt att somna i normal tid, och somnar först långt in på natten. Efter insomning är sömnen god och lika lång som normalt om personen inte väcks. Den försenade sömnfasen är kvarstående och leder till försämrad livskvalitet.
Förekomst:
I Sverige uppskattas minst 10 000 personer ha försenad sömnfas-syndrom. Tillståndet är vanligast bland unga, där förekomsten i en svensk kohort på personer i åldern 16-26 år var 4 %.
Symtom:
Symtom på sömnbrist om personen inte kan anpassa sitt liv efter sin egen sömnrytm, vilket innebär dagsömninghet med påverkan på skolgång eller arbete. Ökad risk för depression.
Kliniska fynd:
Eventuellt tecken på sömnbrist.
Diagnos:
Klinisk diagnos, men specialistundersökningar som aktigrafi kan stödja diagnosen.
Behandling:
Ljusterapi och melatonintillskott är de mest effektiva behandlingarna. De flesta växer ur tillståndet i början av 20–25-årsåldern.
 1. Meyer N, Harvey AG, Lockley SW, Dijk DJ. Circadian rhythms and disorders of the timing of sleep. Lancet. 2022 Sep 24;400(10357):1061-1078. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00877-7. Epub 2022 Sep 14. PMID: 36115370. PubMed  
 2. Nesbitt AD. Delayed sleep-wake phase disorder. J Thorac Dis. 2018 Jan;10(Suppl 1):S103-S111. doi: 10.21037/jtd.2018.01.11. PMID: 29445534 PubMed  
 3. Stehlik R, Ulfberg J. Försenad sömnfas. Okänt, vanligt och behandlingsbart Delayed sleep phase. Unknown, common and curable. Lakartidningen. 2006 May 17-30;103(20):1599-602. Swedish. PMID: 16800085 PubMed  
 4. Danielsson K, Markström A, Broman JE, von Knorring L, Jansson-Fröjmark M. Delayed sleep phase disorder in a Swedish cohort of adolescents and young adults: Prevalence and associated factors. Chronobiol Int. 2016;33(10):1331-1339. doi: 10.1080/07420528.2016.1217002. Epub 2016 Aug 18. PMID: 27537980 PubMed  
 5. Auger RR, Burgess HJ, Emens JS, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: Advanced Sleep-Wake Phase Disorder (ASWPD), Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD), Non-24-Hour Sleep-Wake Rhythm Disorder (N24SWD), and Irregular Sleep-Wake Rhythm Disorder (ISWRD). An Update for 2015: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2015; 11:1199. PubMed  
 6. Talih F, Gebara NY, Andary FS et al. Delayed sleep phase syndrome and bipolar disorder: Pathogenesis and available common biomarkers. Sleep Med Rev. 2018 Oct;41:133-140. doi: 10.1016/j.smrv.2018.02.002. Epub 2018 Feb 13. PMID: 29534856 PubMed  
 7. Watson LA, Phillips AJK, Hosken IT et al. Increased sensitivity of the circadian system to light in delayed sleep-wake phase disorder. J Physiol. 2018 Dec;596(24):6249-6261. doi: 10.1113/JP275917. Epub 2018 Oct 25. PMID: 30281150 PubMed  
 8. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed, American Academy of Sleep Medicine, Darien, IL 2014.
 9. Weitzman ED, Czeisler CA, Coleman RM et al. Delayed sleep phase syndrome. A chronobiological disorder with sleep-onset insomnia. Arch Gen Psychiatry. 1981 Jul;38(7):737-46. doi: 10.1001/archpsyc.1981.01780320017001. PMID: 7247637 PubMed  
 10. Lockley SW, Arendt J, Skene DJ. Visual impairment and circadian rhythm disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2007;9(3):301-14. doi: 10.31887/DCNS.2007.9.3/slockley. PMID: 17969867 PubMed  
 11. Anghel L, Baroiu L, Popazu CR et al.Benefits and adverse events of melatonin use in the elderly (Review). Exp Ther Med. 2022 Mar;23(3):219. doi: 10.3892/etm.2022.11142. Epub 2022 Jan 14. PMID: 35126722 PubMed  
 12. Chesson AL Jr, Littner M, Davila D, Anderson WM, Grigg-Damberger M, Hartse K, Johnson S, Wise M. Practices and parameters fro the use of light therapy in the treatment of sleep disorders. Standards of Practice Committee, American Academy of Sleep Medicine. Sleep 1999; 22: 641-60. PubMed  
 13. Sletten TL, Magee M, Murray JM, et al. Efficacy of melatonin with behavioural sleep-wake scheduling for delayed sleep-wake phase disorder: A double-blind, randomised clinical trial. PLoS Med. 2018 Jun 18;15(6):e1002587. PMID: 29912983 PubMed  
 14. MacMahon KM, Broomfield NM, Espie CA. A systematic review of the effectiveness of oral melatonin for adults (18-65 years) with delayed sleep phase syndrome and adults (18-65 years) with primary insomnia. Current Psychiatry Reviews 2005; 1: 103-13. PubMed  
 15. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, et al. The efficacy and safety of exogenous melatonin for primary sleep disorders. J Gen Intern Med 2005; 20: 1151-8. PubMed  
 16. Dagan Y. Circadian rhythm disorders CRSD). Sleep Med Rev 2002; 6: 45-55. PubMed  
 17. Sivertsen B, Glozier N, Harvey AG, Hysing M. Academic performance in adolescents with delayed sleep phase. Sleep Medicine 2015. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2015.04.011
 • Christian Benedict, sömnforskare och docent i neurovetenskap, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet