Jodbrist

Basfakta

Definition

 • Jodbrist har varit endemisk i flera länder.
 • Jodbrist på befolkningsnivå definieras av WHO utifrån urinutsöndring av jod per dygn:1
  • Lätt – median urinutsöndring 50–99 µg/L
  • Måttlig – median urinutsöndring 20–49 µg/L
  • Allvarlig – median urinutsöndring mindre än 20 µg/L
 • Rekommenderat intag (WHO):2
  • Barn under två år 90 µg/dag
  • Sex till tolv år 120 µg/dag
  • Ungdom och vuxna 150 µg/dag
  • Gravida/ammande kvinnor 250 µg/dag
 • Övre gränser (EU Scientific Committee on Food):2
  • 1–3 år 200 µg/dag
  • 4–6 år 250 µg/dag
  • 7–10 år 300 µg/dag
  • 11–14 år 450 µg/dag
  • 15–17 år 500 µg/dag
  • Vuxna 600 µg/dag
 • Jodkällor:
  • Cirka 60 % av det dagliga jodintaget i Sverige kommer från mejeriprodukter
   • Innehållet av jod i mjölk varierar med årstiderna från 83 µg/L på sommaren till 212 µg/L på vintern
   • Lättmjölk innehåller lika mycket jod som standardmjölk
  • Mager fisk utgör en annan viktig jodkälla i den svenska kosthållningen:
   • Mager fisk innehåller cirka 90 µg/100 g filé
   • Fet fisk innehåller cirka 40 µg/100 g filé
  • Jodberikat salt utgör en stor del av jodkällan i den svenska kosthållningen, en mindre del av detta utgörs av bordssalt. De generella rekommendationerna om ett minskat saltintag och den allt vanligare förekomsten av icke-joderat salt, till exempel flingsalt, kan innebära risk för jodbrist på sikt

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.