Borgs skala – subjektiv gradering av ansträngning

Vad är Borgs skala?

För att kunna säga något om den subjektiva upplevelsen av ansträngning vid en viss aktivitet har experter utvecklat en enkel skala som kallas Borgs skala där tal mellan 6 och 20 motsvarar olika grader av ansträngning. Den här skalan (Borg RPE = ratings of perceived exertion) är den mest använda när det gäller tester och träning av friska personer. Borg har även utvecklat en tiodelad skala (Borg CR10 = category ratio) som är särskilt lämplig att använda för att uppskatta graden av smärta, till exempel vid test och träning av patienter med anginasmärtor eller skelett-/muskelbesvär.

Vad påverkar graderingen?

Borgs skala


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.