Fysisk aktivitet, typ och omfattning

Typ av aktivitet

Det är viktigt att motivera patienten att vara aktiv i vardagen, det vill säga att alltid välja "det aktiva alternativet". För många personer kan en ökning av vardagsaktiviteterna (gå till affären, ta trappan, gå eller cykla till jobbet, utföra hushållsarbete, trädgårdsarbete etcetera) ha stor betydelse för hälsan. Dessutom bör patienten uppmanas att utöva motionsrelaterade aktiviteter flera gånger i veckan.

Alla aktiviteter som ger god kontroll av intensitet, som har små interindividuella variationer i energiförbrukning, som är lätta att upprätthålla och som kräver lite kunskap rekommenderas för personer med diabetes typ 2. Exempel: Promenader, cykling, simning, vattengymnastik, gympa, lågintensiv aerobics.

Frekvens

Intensitet

Varaktighet

Progression


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.