Fysisk aktivitet, allmänna rekommendationer

Definition av fysisk aktivitet

  • Varje kroppsrörelse som skelettmuskulaturen utför och som resulterar i en väsentlig ökning av energiförbrukningen utöver vilonivå.
  • Enligt denna definition karaktäriseras personer som fysiskt inaktiva om de både på jobbet och på fritiden sällan rör sig, sitter/ligger mycket och i stor utsträckning använder motoriserade transportmedel.

Allmänna rekommendationer

Varaktighet olika aktiviteter, män

Varaktighet olika aktiviteter, kvinnor

Rådgivning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.