Fysisk aktivitet – frågor och intervention

Praktiska råd för att stimulera till motion

Listan nedan med tio praktiska tips har publicerats i BMJ6 och bygger på Statens folkhälsoinstituts bok ”Physical activity in the Prevention and Treatment of Disease”,7 Storbritanniens hälsodepartements publikation ”Lets Get Moving”8 och en amerikansk plan för fysisk aktivitet.9

Ställ rätt frågor om fysisk aktivitet och stillasittande


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.