Försiktighetsåtgärder vid fysisk aktivitet för personer med diabetes

Lågt blodsocker

Fysisk aktivitet förstärker insulinkänsligheten. Denna effekt kan hålla i sig flera timmar efter ett träningspass. Personer som behandlas med blodsockersänkande läkemedel, speciellt insulin, kan därför behöva få i sig snabba kolhydrater under och/eller efter fysisk aktivitet. Då undviker man att få hypoglykemi, det vill säga lågt blodsocker.

För att undvika lågt blodglukos under aktivitet är det viktigt att förstå sambanden mellan aktivitet och läkemedlets påverkan när det gäller a) tiden då läkemedlet togs i förhållande till aktiviteten, b) intag av mat och dryck strax före och efter aktiviteten och c) tidpunkten då det senaste blodglukosvärdet uppmättes.

Högt blodsocker

Perifer neuropati

Claudicatio intermittens (fönstertittarsjukan)


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.