Effekter av fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes

Lägre blodsockernivå

Studier har visat att blodsockervärdena sjunker efter lätt till måttlig fysisk aktivitet. Effekten är särskilt gynnsam för överviktiga personer med typ 2-diabetes. Graden av reduktion av blodglukosvärdet beror på aktivitetens varaktighet och intensitet.

Sänkt blodglukos under fysisk aktivitet beror på att glykogen i levern primärt förbrukas vilket leder till ett ökat utnyttjande av glukos i blodet. För normalviktiga (smala) personer med typ 2-diabetes varierar den fysiska aktivitetens effekt på blodglukosvärdet och det är inte lika förutsägbart som hos överviktiga.

Ökad insulinkänslighet

Lägre blodtryck

Bättre metabol kontroll

Förbättrad lipidprofil

Viktminskning/viktstabilitet

Epigenetiska förändringar


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.