Gå direkt till huvudinnehållet

Trötthet och orkeslöshet

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Basfakta

Definition

Förekomst

Diagnostisk tankegång

Kontaktorsak

Diagnostiska fallgropar

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Differentialdiagnoser

Stressrelaterade och livsstilsrelaterade tillstånd

Ångesttillstånd

Depression

Infektioner

Anemi

Sömnapnésyndrom

Diabetes, typ 1

Diabetes, typ 2

Hypotyreos

Hjärtsvikt, kronisk

Malign sjukdom

Addisons sjukdom, binjurebarkssvikt

Cushings syndrom

Myasthenia gravis

Njursvikt, kronisk

Polymyalgia reumatika och temporalisarterit

Hiv, aids

ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom

Hyperparatyreoidism

Läkemedelsbiverkningar

Anamnes

Centrala frågor

Klinisk undersökning

Allmänt

Specifikt

Kompletterande undersökningar

I primärvården

Andra undersökningar

Åtgärder och råd

När remittera?

Checklista vid remittering

Råd

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Lars Backlund, med dr och distriktsläkare, Centrum för Allmänmedicin, Karolinska institutet
  • och
  • . Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim