Gå direkt till huvudinnehållet

Övervikt och fetma

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Barlow SE. Expert Committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics. 2007;120(suppl 4):S164-S192.
  2. WHO. Obesity and overweight. Updated 1 April 2020. www.who.int  
  3. Övervikt och fetma. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2019-06-25 www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. WHO. COVID-19 and children data hub. Hämtad 2020-11-09. data.unicef.org  
  5. NICE Guidance. Obesity: identification, assessment and management. Last updated 08 September 2022. www.nice.org.uk  
  6. Ashwell M, Gunn P, Gibson S. Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors: systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2012 Mar;13(3):275-86. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00952.x. Epub 2011 Nov 23. PMID: 22106927 PubMed  
  • Joanna Uddén Hemmingsson, med dr och överläkare, Medicinkliniken, Capio St Görans sjukhus, Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • John Cooper, specialist inom allmänmedicin och internmedicin, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger
  • Stein Vaaler, överläkare, med. dr., Center för Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo