Gå direkt till huvudinnehållet

Övervikt och fetma

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:

  1. Barlow SE. Expert Committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics. 2007;120(suppl 4):S164-S192.
  2. WHO. Obesity and overweight. Updated 1 April 2020. www.who.int  
  3. Övervikt och fetma. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2019-06-25 www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. WHO. COVID-19 and children data hub. Hämtad 2020-11-09. data.unicef.org  
  • Joanna Uddén Hemmingsson, med dr och överläkare, Medicinkliniken, Capio St Görans sjukhus, Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • John Cooper, specialist inom allmänmedicin och internmedicin, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger
  • Stein Vaaler, överläkare, med. dr., Center för Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo