Alkohol, överkonsumtion

Basfakta

Definition

  • I klinisk praxis bygger diagnostik av alkoholproblem på anamnes och kliniska tecken, påvisning av biologiska, psykologiska och sociala markörer, samt vissa blodprover.
  • I DSM-5 har de tidigare diagnoserna missbruk respektive beroende slagits ihop till diagnosen substanssyndrom:1-2
    • Substanssyndrom kan sedan preciseras utifrån vilken drog det handlar om, till exempel alkoholbrukssyndrom
  • I ICD 10 används diagnoserna skadligt bruk och beroende.

Möjliga alkoholrelaterade problemställningar

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.