Gå direkt till huvudinnehållet

Vad händer i kroppen när du slutar röka?

Så snart du slutar röka, börjar kroppen att reparera skadorna. De första effekterna inträffar redan efter 20 minuter.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Det är aldrig för sent att sluta röka. Att sluta röka ger alltid positiva hälsoeffekt för både dem som slutar och de som finns i omgivningen.

Ju snabbare man slutar röka, ju tidigare startar kroppens reparationsprocess.

Detta händer tidsmässigt i kroppen vid rökstopp

20 minuter efter den sista cigaretten:

 • Slutar man att förorena luften omkring sig.
 • Sjunker blodtrycket till det normala.
 • Återgår pulsen till normal rytm.
 • Ökar temperaturen i händer och fötter till det normala.
 • Har man tagit bort en orsak till att tidigt få rynkor i ansiktet.

Efter 8–12 timmar:

 • Mängden koloxid i blodet sjunker till det normala.
 • Nikotin - och kolmonoxidhalten minskas till hälften.
 • Mängden syre i blodet ökar till normala värden.
 • Man känner sig mindre trött

Efter 24 timmar:

 • Kolmonoxid  har försvunnit ur kroppen.
 • Lungorna har börjat rensa ut slem och andra avfallsprodukter som finns på grund av röken.
 • Risken för hjärtinfarkt har minskat.

Efter 48 timmar:

 • Finns inget nikotin  kvar i kroppen.
 • Nervcellerna anpassar sig till avsaknaden av nikotintillförseln.
 • Lukt- och smaksinnet har avsevärt förbättrats.

Efter 72 timmar:

 • Är muskulaturen runt luftrörsgrenarna avslappnad och det blir lättare att andas.
 • Ökar lungkapaciteten.

Efter två veckor till tre månader:

 • Inte längre risk för hjärtinfarkt.
 • Förbättrad lungkapacitet.
 • Förbättrad blodcirkulation.
 • Ökad energi, det blir lättare att gå.
 • Huden har fått en friskare nyans.
 • Chansen att bli gravid ökar.

Efter en till nio månader:

 • Hostan avtar, bihålorna är mindre täppta, mindre trötthet och andfåddhet.
 • Nya flimmerhår växer ut i luftvägarna, lungorna rensas bättre på slem och smuts och risken för luftvägsinfektioner minskar.
 • Man har upp till 10 % ökad lungfunktion.
 • Risken att få en blodpropp minskar.
 • Skadorna i blodkärlen, som orsakats av rökningen, har börjat repareras.
 • Den som är gravid löper mindre risk att föda i förtid.

Efter ett år:

 • Är risken för att dö i hjärtinfarkt minskad med hälften mot risken för den som röker.
 • Immunförsvaret fungerar bättre och man har därmed mindre risk att bli förkyld eller få andra sjukdomar.
 • Risken att få allergier och bronkit är mycket mindre.
 • Lungorna är mycket friskare med stor förbättring av lungkapacitet och lungfunktion.
 • Man har sparat mycket pengar.

Efter fem år:

 • Är risken för att dö av hjärtinfarkt densamma som för en som aldrig har rökt.
 • Är risken för att dö av lungcancer minskad med hälften – jämfört med den som fortsätter att röka.
 • Är celler som höll på att utvecklas till cancerceller ersatta med friska celler.

Efter tio år:

 • Är risken för att dö i lungcancer ytterligare minskad.
 • Sjunker risken för andra typer av cancer – i munnen, struphuvudet, matstrupen, urinblåsan, njurarna och bukspottkörteln.

Efter 15 år:

 • Är risken att drabbas av hjärtsjukdom densamma som för den som aldrig rökt.

Vill du veta mer?