Gå direkt till huvudinnehållet

Ventilpneumothorax

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ventilpneumothorax (tensions- eller övertryckspenumothorax) innebär luft i pleurarummet som följd av skada på pleura, med ökande lufttryck i pleurahålan och kompression av lungor och kärl i bröstkorgen som följd.
Förekomst:
Ovanligt tillstånd.
Symtom:
Andningskorrelerade bröstsmärtor och dyspné.
Kliniska fynd:
Typiskt dyspné, halsvenstas, cyanos, takykardi och hypersonor perkussionton.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på klinisk bild och eventuellt akut ultraljud (FAST).
Behandling:
Omedelbar dekompression och thoraxdrän.
  1. Olofsson H, Dryver E. ABC om Pneumotorax på akuten Management of pneumothorax in the emergency department. Lakartidningen. 2022;119:21108. Published 2022 Feb 25.PMID: 35226352 PubMed  
  2. Ojeda Rodriguez JA, Hipskind JE. Iatrogenic Pneumothorax. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 17, 2022.PMID: 30252313 PubMed  
  3. Roberts DJ, Leigh-Smith S, Faris PD, et al. Clinical Presentation of Patients With Tension Pneumothorax: A Systematic Review. Ann Surg. 2015;261(6):1068-1078. doi:10.1097/SLA.0000000000001073PMID: 25563887 PubMed  
  4. Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie. Diagnostik und Therapie von Spontanpneumothorax und postinterventionellem Pneumothorax. AWMF-Leitlinie Nr. 010-007, Stand 2018 cms.medibas.se  
  5. Montoya J, Stawicki SP, Evans DC, et al. From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based traumatic injury assessment. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42(2):119-126. doi:10.1007/s00068-015-0512-1PMID: 26038031 PubMed  
  6. Region Stockholm. Kunskapsstöd för vårdgivare. Trauma - initialt omhändertagande. November 2021 (hämtad 2023-06-30) kunskapsstodforvardgivare.se  
  7. Sharma A, Jindal P. Principles of diagnosis and management of traumatic pneumothorax. J Emerg Trauma Shock. 2008;1(1):34-41. doi:10.4103/0974-2700.41789PMID: 19561940 PubMed  
  8. Region Stockholm. Kunskapsstöd för vårdgivare. Pneumothorax. November 2021 (hämtad 2023-07-30) kunskapsstodforvardgivare.se  
  9. Holloway VJ, Harris JK. Spontaneous pneumothorax: is it under tension?. J Accid Emerg Med 2000; 17: 222-3. PubMed  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas