Gå direkt till huvudinnehållet

Skallfraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Det finns tre huvudsakliga typer av skallfrakturer: linjära frakturer över kraniets laterala konvexitet, impressionsfrakturer och skallbasfrakturer.
Förekomst:
Skallfrakturer förekommer förhållandevis ofta vid större huvudskador, särskilt hos barn.
Symtom:
Olika symtom förenliga med skada på hjärnvävnad, läckage av cerebrospinalvätska från näsa eller öra (rhinorrhea, otorrhea).
Kliniska fynd:
Varierande grad av medvetandesänkning. Diverse tecken som rhinorrhea, otorrhea, brillenhematom, luktbortfall, dubbelsyn, facialispares, hörselförlust.
Diagnostik:
DT-undersökning bekräftar diagnosen.
Behandling:
De flesta skallfrakturer kan behandlas konservativt, i vissa fall krävs kirurgi.
  1. Qureshi NH. Skull fracture. Medscape, last updated Sep 27, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Schaller B, Hosokawa S, Büttner M, Iizuka T, Thorén H. Occurrence, types and severity of associated injuries of paediatric patients with fractures of the frontal skull base. J Craniomaxillofac Surg. 2012; 40(7):e218-21. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  3. Fransson M, Nilsson M, Ginstman F. ABC om Svår traumatisk hjärnskada. Lakartidningen.se 2020-06-16 lakartidningen.se  
  4. Arrey EN, Kerr ML, Fletcher S, Cox CS Jr, Sandberg DI. Linear nondisplaced skull fractures in children: who should be observed or admitted?. J Neurosurg Pediatr. 2015; 16(6):703-8. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim