Gå direkt till huvudinnehållet

Diafragmaskador

Senast reviderad:


Definition:
Skada eller ruptur av diafragma.
Förekomst:
Diafragmaskador är ovanligt.Incidensen av diafragmaruptur vid trauma rapporteras vara 0,4—4%.
Symtom:
Andningsproblem, bröstsmärtor och buksmärtor förekommer. Tillståmdet är ofta associerat med andra allvarligare traumatiska skador.
Kliniska fynd:
Minskade andningsljud på den drabbade sidan. Tarmljud i bröstkorgen kan förekomma. Ibland mycket få eller inga symtom.
Diagnostik:
DT thorax/buk i första hand. Laparoskopi/laparotomi kan krävas för diagnos.
Behandling:
Behandlingen består i regel av kirurgi.
  1. UpToDate. Recognition and management of diaphragmatic injury in adults.May 2023 (hämtad 2023-06-27). www.uptodate.com  
  2. Alexandersson H, Riddez L. Traumatisk diafragmaruptur--en svårdiagnostiserad skada. Retrospektiv journalstudie av ett svenskt material Traumatic diaphragmatic rupture (TDR) is a diagnostic challenge. Retrospective study of Swedish medical records. Lakartidningen. 2014;111(1-2):32-35.PMID: 24498718 PubMed  
  3. Reitano E, Cioffi SPB, Airoldi C, Chiara O, La Greca G, Cimbanassi S. Current trends in the diagnosis and management of traumatic diaphragmatic injuries: A systematic review and a diagnostic accuracy meta-analysis of blunt trauma. Injury. 2022;53(11):3586-3595. doi:10.1016/j.injury.2022.07.002PMID: 35803743 PubMed  
  4. Grimes OF: Traumatic injuries of the diaphragm. Diaphragmatic hernia. Am J Surg 1974; 128: 175-81 PubMed  
  5. Sekusky AL, Lopez RA. Diaphragm Trauma. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; April 10, 2023.PMID: 32491579 PubMed  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas