Främre bukväggsbråck

  • Definition:Främre bukväggsbråck kan delas in i medfödda svagheter i bukväggen och bråck som har uppstått efter kirurgiska ingrepp i bukväggen.
  • Förekomst:Ganska vanligt. 10–15 % av dem som har genomgått bukkirurgi utvecklar ärrbråck. Ärrbråck utgör 80 % av bukväggsbråcken.
  • Symtom:Bråcket buktar ut i förhållande till bukväggen. En del får besvär och smärtor från bråcket.
  • Kliniska fynd:Tydligt utbuktande bråck i bukväggen.
  • Diagnostik:Inga relevanta.
  • Behandling:Alla främre bukväggsbråck behöver inte opereras, men vid smärtor, obehag, gastrointestinala besvär och risk för inklämning är operation oftast nödvändig.

Basfakta

Definition

  • Främre bukväggsbråck kan delas in i medfödda svagheter i bukväggen och bråck som har uppstått efter kirurgiska ingrepp i bukväggen (ärrbråck eller incisionsbråck).1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.