Gå direkt till huvudinnehållet

Främre bukväggsbråck

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Främre bukväggsbråck kan delas in i medfödda svagheter i bukväggen och bråck som har uppstått efter kirurgiska ingrepp i bukväggen.
Förekomst:
Ganska vanligt. 10–15 % av dem som har genomgått bukkirurgi utvecklar ärrbråck. Ärrbråck utgör 80 % av bukväggsbråcken.
Symtom:
Bråcket buktar ut i förhållande till bukväggen. En del får besvär och smärtor från bråcket.
Kliniska fynd:
Tydligt utbuktande bråck i bukväggen.
Diagnostik:
Inga relevanta.
Behandling:
Alla främre bukväggsbråck behöver inte opereras, men vid smärtor, obehag, gastrointestinala besvär och risk för inklämning är operation oftast nödvändig.
 1. Calisto JL. Laparoscopic incisional hernia repair. Medscape, last updated Nov 03, 2017. emedicine.medscape.com  
 2. Almqvist M, Montgomery A. Främre bukväggsbråck Anterior abdominal wall hernia. Lakartidningen. 2006;103(26-27):2054-2056. PMID: 16881279 PubMed  
 3. Luijendijk RW, Hop WCJ, Petrousjka van den Tol M, de Lange DCD, Braaksma MMJ, Ijzermans JNM et al. A comparison of suture repair with mesh repair for incisional hernia. N Engl J Med 2000; 343: 392-8. PubMed  
 4. Kingsnorth A, LeBlanc K. Hernias: inguinal and incisional. Lancet 2003; 362: 1561. PubMed  
 5. Brooks DC. Overview of abdominal wall hernias in adults. UpToDate, last updated Oct 30, 2018. UpToDate  
 6. George CD, Ellis H. The results of incisional hernia repair: a twelve year review. Ann R Coll Surg Engl 1986; 68: 185-7. PubMed  
 7. Sugerman HJ, Kellum JM, Reines HD et al. Greater risk of incisional hernia with the morbidly obese than with steroid-dependent patients and low recurrence with prefascial polypropylene mesh. Am J Surg 1996; 171: 80-4. PubMed  
 8. Carlstedt A, Pettersson U, Stark B, Strigård K. Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär - Indikation för behandling måste förtydligas. Lakartidningen. 2018 Nov 19;115:FCL4. Swedish. PMID: 30457664. PubMed  
 9. Dehli T, Irtun Ø. Resultater ved operativ behandling av ventralhernie. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2763-4. PubMed  
 10. Harth KC, Rosen MJ. Endoscopic versus open component separation in complex abdominal wall reconstruction. Am J Surg 2010; 199:342. PubMed  
 11. Trap R, Schulze S, Kristiansen VB. Ventralherniotomi. Udvikling af operativ teknikk og effekt på recidivfrekvens. Ugeskr Læger 2003; 165: 672-8. Ugeskrift for Læger  
 12. Sommer T, Nilsson T. Netimplantation ved operation for incisionalhernie. Ugeskr Læger 2000; 162: 5209-11. PubMed  
 13. Trap R, Kristiansen VB, Schulze S. Laparoskopisk ventralherniotomi. Ugeskr Læger 2004; 165: 3929-32. PubMed  
 14. Sauerland S, Walgenbach M, Habermalz B, Seiler CM, Miserez M. Laparoscopic versus open surgical techniques for ventral or incisional hernia repair. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(3):CD007781. Published 2011 Mar 16. PMID: 21412910 PubMed  
 15. Al Chalabi H, Larkin J, Mehigan B, et al. A systematic review of laparoscopic versus open abdominal incisional hernia repair, with meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Surg. 2015 Aug;20:65-74. pmid: 26074289 PubMed  
 16. Zhang Y, Zhou H, Chai Y, et al. Laparoscopic versus open incisional and ventral hernia repair: a systematic review and meta-analysis. World J Surg 2014; 38:2233. PubMed  
 17. Sanders DL, Kingsnorth AN. The modern management of incisional hernias. BMJ 2012; 344:e2843. PMID: 22573647 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim