Gå direkt till huvudinnehållet

Liktornar och hudförhårdnader

Senast reviderad:


Definition:
Vid en liktorn finns ett begränsat område med hyperkeratotisk hud, ofta med en ömmande central del. Vid kallus handlar det om en mer spridd hyperkeratos, utan en central öm del.
Förekomst:
Vanligare hos kvinnor och äldre personer.
Symtom:
Liktornar kan ge smärta. Hudförhårdnader kan leda till smärtsamma sprickor.
Kliniska fynd:
Förtjockad hud. Vid en liktorn finns en central kärna som är öm. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på kliniska fynd.
Behandling:
Undvika tryck/friktion. Eventuellt uppluckrande preparat, nedhyvling och kirurgisk åtgärd. 
  1. Phillips S, Seiverling E, Silvis M. Pressure and Friction Injuries in Primary Care. Prim Care. 2015;42(4):631-644. PMID:26612376. PubMed  
  2. Rodríguez-Sanz D, Tovaruela-Carrión N, López-López D, et al. Foot disorders in the elderly: A mini-review. Dis Mon. 2018;64(3):64-91. PMID:28826743. PubMed  
  3. Pennycook KM, McCready TA. Clavus. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2020. PMID:31536205. PubMed  
  4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. 2019-12-06 (Hämtad 2020-11-09). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  5. Schuh A, Jezussek D, Scheller A, Hönle W. Kleine Fußübel, die große Schmerzen bereiten Update lesser foot problems. MMW Fortschr Med. 2016;158(21-22):60-62. PMID:27966127. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Ejda Hassler, specialist i allmänmedicin, Stockholm