Klavus

Basfakta

Definition

  • Liktorn, hudförhårdnad, kallus, kallositet.
  • Klavus är en förtjockning av huden till följd av ständigt tryck och friktion mot ett avgränsat hudområde, en hyperkeratos.1
  • Förtjockningen av huden kan leda till kroniska smärtor, särskilt i framfoten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.