Gå direkt till huvudinnehållet

Stick- och skärskador inom vården

Senast reviderad:


Definition: 
Kontakt med blod, i form av en stick- eller skärskada, innebär potentiell risk för blodsmitta med främst hiv, hepatit B och C. Viss risk för smitta kan även finnas vid stänk av blod på skadad hud och slemhinnor i ögon, näsa eller mun.
Förekomst:
En stor andel av vårdpersonal har utsatts för stick-och skärskador. Bland sjuksköterskor rapporterade mer än hälften tillbud under en tio-årsperiod. Risken att bli smittad är dock liten. Vid kontakt med smittat blod uppskattas risken till 0,2 % vid hiv, 5 % vid hepatit C och upp till 20 % vid hepatit B.
Symtom och kliniska fynd:
Initialt inga, förutom eventuellt lokala symtom från stick-eller skärskada. Inkubationstiden är veckor till månader vid eventuell infektion.
Diagnostik:
Blodprov för serologi. 
Behandling:
Vid hög risk för hepatit B eller hiv ges postexpositionsprofylax.

 

 1. Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården. Svenska miljöinstitutet IVL Rapport 2074. 2012. www.ivl.se  
 2. Statistik om smittsamma sjukdomar från A till Ö. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2022-02-21. www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Folkhälsomyndigheten 2019-06-17. www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Stick- och skärskador med risk för blodsmitta. Vårdgivarguiden. Region Stockholm. Senast uppdaterad 2021-02-03 (Hämtad 2022-02-17). vardgivarguiden.se  
 5. Kuhar DT, Henderson DK, Struble KA, et al. Updated US Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to human immunodeficiency virus and recommendations for postexposure prophylaxis published correction appears in Infect Control Hosp Epidemiol. 2013 Nov;34(11):1238. Dosage error in article text. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(9):875-892. doi:10.1086/672271PMID: 23917901 PubMed  
 6. Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Folkhälsomyndigheten. 2019. www.folkhalsomyndigheten.se  
 7. Sanchez MC. Hepatitis A and B Vaccination in the United States. R I Med J (2013). 2020;103(6):44-46. Published 2020 Aug 3.PMID: 32752566 PubMed  
 8. Åtgärder vid stickskador och annan blodexponering. Riktlinje Region Skåne 21-06-21
 9. Scheifele DW. Will Infant Hepatitis B Immunization Protect Adults?. Pediatr Infect Dis J. 2019;38(6S Suppl 1):S64-S66. doi:10.1097/INF.0000000000002326.PMID: 31205248 PubMed  
 10. Wicker S, Stirn AV, Rabenau HF, von Gierke L, Wutzler S, Stephan C. Needlestick injuries: causes, preventability and psychological impact. Infection. 2014;42(3):549-552. doi:10.1007/s15010-014-0598-0.PMID: 24526576 PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas