Skär- och stickskador med infektionstecken

Basfakta

Definition

  • Infektion efter föregående skär- eller stickskada.
  • Infektionstecken är lokal värme, svullnad, smärta, nedsatt funktion.

Diagnos

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.