Gå direkt till huvudinnehållet

Sårinfektion

Senast reviderad:


 1. Healy B, Freedman A. ABC of wound healing: Infections. BMJ 2006; 332: 838-41. PubMed  
 2. Wållin S. Tønnesen H. Dags för »alkoholfri operation« Två standardglas per dag fördubblar risken för postoperativa komplikationer Läkartidningen. 2014,111:CZXF lakartidningen.se  
 3. Lindholm C. Sår. (2018). Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 4. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. www.lakemedelsverket.se  
 5. Atkin L, Bućko Z, Conde Montero E, et al. Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds. J Wound Care. 2019;23(Sup3a):S1-S50.PMID: 30835604 PubMed  
 6. Viss.nu Region Stockholm. Vårdprogram Sårinfektion. Uppdaterat september 2018. www.viss.nu  
 7. Haesler E, Swanson T, Ousey K, Carville K. Clinical indicators of wound infection and biofilm: reaching international consensus. J Wound Care. 2019;28(Sup3b):s4-s12.PMID: 30840533 PubMed  
 8. Kalan L, Grice EA. Fungi in the Wound Microbiome. Adv Wound Care (New Rochelle). 2018;7(7):247-255.PMID: 29984114 PubMed  
 9. von Vogelsang, A C, Erichsen Andersson A, Vårdhandboken, Vårdhygien, infektioner och smitta. Vårdhandboken.se: 2020. www.vardhandboken.se  
 10. 5. Surgical site infections: prevention and treatment NICE guideline [NG125]Published: 11 April 2019 Last updated: 19 August 2020 www.nice.org.uk  
 11. Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 200 www.sbu.se  
 12. SBU upplysningstjänst - publicerade svar 2015. "Systemisk antibiotika vid infekterade operationssår – påskyndas läkningen?" www.sbu.se  
 • Birgitta Evengård, Senior professor, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå universitet
 • Veronica Pahlberg, specialist allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim