Gå direkt till huvudinnehållet

Postoperativt illamående och kräkningar

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Watcha MF, White PF. New antiemetic drugs. Int Anesthesiol Clin 1995; 33: 1-20. PubMed  
  2. Kovac AL. Prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting. I: Donnerer J, red. Antiemetic therapy. Basel: Karger, 2003: 121-60.
  3. Habib AS, Gan TJ. Evidence-based management of postoperative nausea and vomiting: a review. Can J Anaesth 2004; 51: 326-41. PubMed  
  4. Tramer MR. Strategies for postoperative nausea and vomiting. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2004; 18: 693-701. PubMed  
  5. Carlisle J, Stevenson C. Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3: CD004125. Cochrane (DOI)  
  6. European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide www.ema.europa.eu  
  7. Apfel CC, Korttila K, Abdalla M et al. A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea and vomiting. N Engl J Med 2004; 350: 2441-51. New England Journal of Medicine  
  • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tidigare sakkunniga

  • Tarjei Rygnestad, överläkare i anestesi, Klinikk Stokkan och professor med. dr. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim