Gå direkt till huvudinnehållet

Skallskada

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Ainsworth CR. Head trauma. Medscape, last updated Jan 09, 2015. emedicine.medscape.com  
 2. Sundstrøm T, Wester K, Enger M et al. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade. Tidsskr Nor Legeforen 2013. doi:10.4045/tidsskr.13.0916 DOI  
 3. Unden J, Bellander BM, Romner B. Uppdaterad handläggning av vuxna med skallskada SNC:s nya riktlinjer ger vägledning vid minimal, lätt och medelsvår skada. Läkartidningen. 2013;110:CEY9 lakartidningen.se  
 4. Fransson M, Nilsson M, Ginstman Fredrik. ABC om Svår traumatisk hjärnskada. Lakartidningen.se 2020-06-16 lakartidningen.se  
 5. Kreibom S, Bartek Jr J, Thelin ET, Bellander BM, Deboussard C. Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården. Lakartidningen.se 2020-01-28 lakartidningen.se  
 6. Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al, for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. Lancet 2009; 374: 1160-70. PubMed  
 7. Hamilton M, Mrazik M, Johnson DW. Incidence of delayed intracranial hemorrhage in children after uncomplicated minor head injuries. Pediatrics 2010; 126: e33-39. PubMed  
 8. Galgano M, Toshkezi G, Qiu X, Russell T, Chin L, Zhao LR. Traumatic Brain Injury: Current Treatment Strategies and Future Endeavors. Cell Transplant. 2017;26(7):1118-1130. PMID: 28933211 PubMed  
 9. Pearce KL, Sufrinko A, Lau BC, et al. Near Point of Convergence After a Sport-Related Concussion: Measurement Reliability and Relationship to Neurocognitive Impairment and Symptoms. Am J Sports Med. 2015 Dec;43(12):3055-61. doi:10.1177/0363546515606430 DOI  
 10. McDevitt J, Appiah-Kubi KO, Tierney R, Wright WG. Vestibular and Oculomotor Assessments May Increase Accuracy of Subacute Concussion Assessment. Int J Sports Med. 2016 Aug;37(9):738-47. doi:10.1055/s-0042-100470 DOI  
 11. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial published correction appears in Lancet. 2019 Nov 9;394(10210):1712. Lancet. 2019;394(10210):1713-1723. PMID: 31623894 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim