Buktrauma

Basfakta

Definition

  • Buktrauman indelas utifrån skademekanismen: penetrerande eller trubbigt våld.

Differentialdiagnoser

Anamnes

På skadestället

På sjukhus

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.