Gå direkt till huvudinnehållet

Ljumskbråckoperation hos barn

Ett ljumskbråck kan innehålla tarmslyngor. Om tarmslyngorna blir inklämda i bråcket och inte kan tryckas tillbaka, kallas det "inklämt bråck".

Faktagranskad av Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är ljumskbråck?

Hos barn är bråcksäcken en medfödd öppen kanal ut mot ljumsken. Bråcket framträder som en utbuktning när barnet står upprätt, hostar eller trycker ut magen. Efter ett tag kan bråcket bli större och ge ökade besvär.

Ett ljumskbråck kan innehålla tarmslyngor. Om tarmslyngorna kläms i bråcket och det inte går att trycka tillbaka dem på plats i bukhålan kallas det för ett ”inklämt bråck”. Detta är ett tillstånd med ömhet och kraftiga smärtor som måste opereras akut.

Ljumskbråck är tio gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. Hos pojkar befinner sig bråcket i den kanal som testikeln vandrar genom från magen till pungen i fosterstadiet, och hos pojkar med ljumskbråck har kanalen inte stängts.

Hur behandlas ljumskbråck?

Syftet med bråckbehandlingen är att förhindra eller förebygga inklämning av bråcket. Bråck hos barn och unga ska alltid opereras, och helst så tidigt som möjligt efter att bråcket har upptäckts, det vill säga inom ett par veckor upp till några få månader.

Operation

Små bråck som bara har funnits en kort tid behöver vanligtvis inte någon annan behandling än att bråcksäcken tas bort och sys ihop. Operationen sker normalt genom att barnet sövs ned.

I Sverige är behandlingsmetoden för barn öppen kirurgi. Det går att göra bråckoperationer med en laparoskopisk metod, så kallad titthålskirurgi, men i Sverige görs inte detta på barn. Den laparoskopiska metoden är mycket omdiskuterad då det egentligen inte finns några fördelar och dessutom en ökad risk för komplikationer.

Ingreppet tar cirka 30–40 minuter och utförs i de flesta fall som dagkirurgi.

Efter operationen

Ett mindre ingrepp kan utföras polikliniskt, och i så fall kan barnet åka hem efter ett par timmar. I andra fall skrivs barnet ut från sjukhuset samma dag eller dagen efter operationen. Patientens ålder är avgörande. Äldre barn kan i allmänhet skrivas ut tidigare än yngre på grund av lägre risk för sena biverkningar av narkosen. Äldre barn kan gå tillbaka till skolan inom ett par dagar, men barnet måste undvika större fysiska belastningar under de första en till två veckorna. Barn under fem år tillfrisknar mycket fort och är vanligtvis i normal aktivitet inom 24–48 timmar.

De första dagarna efter ingreppet behöver barnet måttligt starka smärtstillande läkemedel. Smärtorna avtar med tiden, men barnet kan känna obehag i flera veckor.

Kontroll

Ofta behövs ingen annan kontroll än en telefonkontakt, men en del barnkirurger föredrar att undersöka barnet efter några få veckor. Prognosen är utmärkt, och de allra flesta blir helt av med problemet.

 

Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Vill du veta mer?