TBE, tick-borne encephalitis

  • Definition:Infektion i centrala nervsystemet som orsakas av TBE-virus, vilket överförs med fästingar. 
  • Förekomst:Endemisk utbredning i Nordsjöområdet, centrala Europa samt Ryssland. I Sverige förekommer cirka 200–300 fall årligen.
  • Symtom:Feber och influensaliknanse dymtom vilka uppträder cirka 10–14 dagar efter fästingbettet. Ofta tvåfasinsjuknande där fas två ånyo ger feber, huvudvärk, nackstyvhet och övriga encefalittecken.
  • Kliniska fynd:Feber och allmänsymtom. I andra fasen CNS-infektion med psykiska, kognitiva och fysiska symtom.
  • Diagnostik:Misstänkta fall ska remitteras till akutmottagning. IgM och IgG i serum akn ses under akutfasen, men oftast utförs även lumbalpunktion för anamnestisk differentialdiagnostik.
  • Behandling:Ingen specifik behandling. Oftast självbegränsande sjukdom. Vaccin ger skydd och rekommenderas till personer som vistas i skog och mark i aktuella områden.

Basfakta

Definition

  • Infektion i centrala nervsystemet orsakad av TBE-virus (tick-borne encephalitis) som har överförs med fästingbett.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.