Gå direkt till huvudinnehållet

TBE, tick-borne encephalitis

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i centrala nervsystemet som orsakas av TBE-virus, vilket överförs med fästingar. 
Förekomst:
Endemisk utbredning i Nordsjöområdet, centrala Europa samt Ryssland. I Sverige förekommer cirka 200–500 fall årligen.
Symtom:
Feber och influensaliknanse dymtom vilka uppträder cirka 10–14 dagar efter fästingbettet. Ofta tvåfasinsjuknande där fas två ånyo ger feber, huvudvärk, nackstyvhet och övriga encefalittecken.
Kliniska fynd:
Feber och allmänsymtom. I andra fasen CNS-infektion med psykiska, kognitiva och fysiska symtom.
Diagnostik:
Misstänkta fall ska remitteras till akutmottagning. IgM och IgG i serum akn ses under akutfasen, men oftast utförs även lumbalpunktion för anamnestisk differentialdiagnostik.
Behandling:
Ingen specifik behandling. Oftast självbegränsande sjukdom. Vaccin ger skydd och rekommenderas till personer som vistas i skog och mark i aktuella områden.
  1. Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram: CNS-infektioner, virala. Senast reviderad 2016. Hämtad 2020-07-08. infektion.net  
  2. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om TBE. Uppdaterat: 2018-04-11. Hämtad 2022-08-18 www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Torkelsson A-C. TBE ökar kraftigt – fördubblat antal fall i Västra Götaland. Lakartidningen.se 2021-11-22 lakartidningen.se  
  4. Folkhalsomyndigheten.Sjukdomsstatistik. TBE Hämtad 2022-08-18 www.folkhalsomyndigheten.se  
  5. European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis - Annual Epidemiological Report for 2019. Published 24 Mar 2021 www.ecdc.europa.eu  
  6. European Centre for Disease Prevention and Control. Tick-borne encephalitis 2015-01-01 (hämtad 2022-08-18). www.ecdc.europa.eu  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet