Rotavirusinfektion

  • Definition:Gastroenterit förorsakat av rotavirus, i regel lindrig hos större barn och vuxna, men kan vara allvarlig hos spädbarn och småbarn <2 år.
  • Förekomst:Rotavirus är den viktigaste orsaken till allvarlig diarré hos små barn och leder till cirka 215 000 dödsfall årligen i världen bland barn <5 år.
  • Symtom:Diarré, kräkningar och feber. Kräkningarna upphör normalt efter 1–2 dygn och diarréer kan vara i 4–6 dagar.
  • Kliniska fynd:Små barn kan blir uttorkade och medtagna.
  • Diagnostik:Provtagning är oftast inte nödvändigt. Eventuellt avföringsprov för påvisning av virus med PCR. Eventuellt andra tarmpatogener för differentialdiagnostik.
  • Behandling:Vätsketillförsel, eventuellt intravenöst vid behov. Mycket god prognos i Sverige. Från september 2019 ingår rotavirusvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.