Gå direkt till huvudinnehållet

Rotavirusinfektion

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Gastroenterit förorsakat av rotavirus, i regel lindrig hos större barn och vuxna, men kan vara allvarlig hos spädbarn och småbarn <2 år.
Förekomst:
Rotavirus är den viktigaste orsaken till allvarlig diarré hos små barn och leder till cirka 215 000 dödsfall årligen i världen bland barn <5 år.
Symtom:
Diarré, kräkningar och feber. Kräkningarna upphör normalt efter 1–2 dygn och diarréer kan vara i 4–6 dagar.
Kliniska fynd:
Små barn kan blir uttorkade och medtagna.
Diagnostik:
Provtagning är oftast inte nödvändigt. Eventuellt avföringsprov för påvisning av virus med PCR. Eventuellt andra tarmpatogener för differentialdiagnostik.
Behandling:
Vätsketillförsel, eventuellt intravenöst vid behov. Mycket god prognos i Sverige. Från september 2019 ingår rotavirusvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL