Reyes syndrom

Basfakta

Definition

  • Reyes syndrom är ett tillstånd med akut encefalopati och leversvikt under förloppet av en virusinfektion hos barn, som har beskrivits efter vattkoppor och influensa B-infektion.
  • Man antar att acetylsalicylsyra är den viktigaste utlösande faktorn för Reyes syndrom. Detta är orsaken till den generella rekommendationen att inte behandla virusinfektioner med feber hos barn (under 16–18 år) med acetylsalicylsyra.

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.