Gå direkt till huvudinnehållet

Postcovid, långvariga symtom efter covid-19

Senast reviderad:


Definition:
Brett spektrum av symtom som utvecklas under eller efter covid-19 och som fortsätter i ≥2 månader (det vill säga ≥3 månader från sjukdomsdebut). Symtomen har inverkan på patientens liv och förklaras inte av en alternativ diagnos.
Förekomst:
Enligt Socialstyrelsen hade knappt 30 000 personer fått vård för postcovid i Sverige fram till november 2021.
Symtom:
Vanliga symtom är trötthet, trötthet som försämras av ansträngning ("post-exertional malaise", PEM) och kognitiv funktionsnedsättning som minnes- och koncentrationssvårigheter.
Kliniska fynd:
Oftast få undersökningsfynd. 
Diagnostik:
Bör främst inriktas på att utesluta differentialdiagnoser till patientens besvär.
Behandling:
Symtomatisk. Andningsövningar vid luftvägssymtom. Luktträning vid luktpåverkan. Fysisk aktivitet i upptrappning kan hjälpa vissa. 
 1. Post-COVID Conditions: Information for Healthcare Providers. Hämtad 2023-08-28 www.cdc.gov  
 2. Soriano JB, Murthy S, Marshall JC, Relan P, Diaz JV; WHO Clinical Case Definition Working Group on Post-COVID-19 Condition. A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus. Lancet Infect Dis. 2022 Apr;22(4):e102-e107. doi: 10.1016/S1473-3099(21)00703-9. Epub 2021 Dec 21. PMID: 34951953 PubMed  
 3. Mikkelsen ME, Abramoff B. COVID-19: Evaluation and management of adults with persistent symptoms following acute illness ("Long COVID"). UpToDate. Last updated: Jun 19, 2023 www.uptodate.com  
 4. Statistik om postcovid i primärvård och specialiserad vård. Art.nr: 2022-2-7778, 2022, Socialstyrelsen. Hämtad 2023-08-29 www.socialstyrelsen.se  
 5. Long COVID. Household Pulse Survey. National Center for Health Statistics, CDC. Hämtad 2023-08-28 www.cdc.gov  
 6. Davis HE, McCorkell L, Vogel JM, Topol EJ. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Nat Rev Microbiol. 2023 Jan 13:1–14. Epub ahead of print. PMID: 36639608 PubMed  
 7. Selvakumar J, Havdal LB, Drevvatne M et al. Prevalence and Characteristics Associated With Post-COVID-19 Condition Among Nonhospitalized Adolescents and Young Adults. JAMA Netw Open. 2023 Mar 1;6(3):e235763. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.5763. PMID: 36995712 PubMed  
 8. Tsampasian V, Elghazaly H, Chattopadhyay R, et al. Risk factors associated with post−COVID-19 condition: A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2023. PMID: 36951832 PubMed  
 9. Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, et al. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. EClinicalMedicine. 2021;38:101019. doi:10.1016/j.eclinm.2021.101019. PMID: 34308300 PubMed  
 10. Postcovid – behandling och rehabilitering. Diarienr: 2021/137: Uppdaterad aug 2022, hämtad 2023-08-29. SBU www.sbu.se  
 11. Lopez-Leon S, Wegman-Ostrosky T, Perelman C, et al.. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2021 Aug 9;11(1):16144. PMID: 34373540 PubMed  
 12. Greenhalgh T, Sivan M, Delaney B, Evans R, Milne R. Long covid-an update for primary care. BMJ. 2022 Sep 22;378:e072117. PMID: 36137612 PubMed  
 13. SILF, Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19, version 5.0 mars 2023 infektion.net  
 14. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. NICE guideline NG188. Published date: 18 December 2020. Last updated: 11 Nov 2021. Accessed: 30 Jan 2023 www.nice.org.uk  
 15. Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19. Stöd till beslutsfattare och personal i hälso- och sjukvården (del 2). Artikelnummer 2021-4-735. 2021. Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se  
 16. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020;370:m3026. Published 2020 Aug 11. PMID: 32784198 PubMed  
 17. Sorokowska A, Drechsler E, Karwowski M, Hummel T. Effects of olfactory training: a meta-analysis. Rhinology. 2017 Mar 1;55(1):17-26. PMID: 28040824 PubMed  
 18. Hopkins C, Alanin M, Philpott C et al. Management of new onset loss of sense of smell during the COVID-19 pandemic - BRS Consensus Guidelines. Clin Otolaryngol. 2021 Jan;46(1):16-22. Epub 2020 Sep 24. PMID: 32854169 PubMed  
 19. Walker A, Pottinger G, Scott A, Hopkins C. Anosmia and loss of smell in the era of covid-19. BMJ. 2020 Jul 21;370:m2808. doi: 10.1136/bmj.m2808. PMID: 32694187 PubMed  
 20. O'Byrne L, Webster KE, MacKeith S, Philpott C, Hopkins C, Burton MJ. Interventions for the treatment of persistent post-COVID-19 olfactory dysfunction. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Sep 5;9(9):CD013876. doi: 10.1002/14651858.CD013876.pub3. PMID: 36062970 PubMed  
 21. Tran VT, Porcher R, Pane I, Ravaud P. Course of post COVID-19 disease symptoms over time in the ComPaRe long COVID prospective e-cohort. Nat Commun. 2022 Apr 5;13(1):1812. doi: 10.1038/s41467-022-29513-z. PMID: 35383197 PubMed  
 22. PHOSP-COVID Collaborative Group. Clinical characteristics with inflammation profiling of long COVID and association with 1-year recovery following hospitalisation in the UK: a prospective observational study. Lancet Respir Med. 2022 Aug;10(8):761-775. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00127-8. Epub 2022 Apr 23. Erratum in: Lancet Respir Med. 2022 Jul 26;: PMID: 35472304. PubMed