Gå direkt till huvudinnehållet

Långvariga symtom vid covid-19/post covid-19

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Finns ingen enhetlig definition än. Personer med förmodad covid-19 som har symtom efter 3 veckor kan räknas in som gruppen med långvariga symtom.
Förekomst:
Runt 10 % eller mer av de som testat positivt för SARS-CoV-2 verkar ha symtom mer än 3 veckor efter debuten.
Symtom:
Hosta, låggradig feber och trötthet verkar vara vanligt förekommande.
Kliniska fynd:
Oftast få undersökningsfynd. Utslag hos vissa. Svårkontrollerad diabetes och tromboembolism har också setts. 
Diagnostik:
Bör främst inriktas på att utesluta differentialdiagnoser till patientens besvär.
Behandling:
Symtomatisk. Andningsövningar för de med respirationssymtom. Paracetamol vid behov. Fysisk aktivitet i upptrappning kan gagna vissa individer. 
 • Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026. doi: 10.1136/bmj.m3026. PMID: 32784198 PubMed 
 1. Socialstyrelsen. Postcovid– kvarstående eller sena symtom efter covid-19. Stöd till beslutsfattare och personali hälso- och sjukvården (del 2). Artikelnummer 2021-4-7351Publicerad www.socialstyrelsen.se, april 2021. Hämtad 2021-05-25
 2. SBU. Långvariga symtom vid covid-19. PUBLIKATIONSTYP: SBU BEREDER. Rapport 319. Publicerad 20-12-21. Hämtad 21-05-25. www.sbu.se  
 3. COVID Symptom Study. How long does COVID-19 last? Kings College London, 2020. https://covid19.joinzoe.com/post/covid-long-term?fbclid=IwAR1RxIcmmdL-EFjh_aI-
 4. Socialstyrelsen. Färre patienter söker vård för postcovidPublicerad: 2022-02-24. Hämtad 2022-04-18.
 5. Sudre CH, Murray B, Varsavsky T. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01292-y
 6. Socialstyrelsen.Flest postcovidpatienter inom primärvården – kvinnorna i majoritet. Publicerad 2021-06-22. Hämtad 2021-08-04.
 7. Walker A, Pottinger G, Scott A, Hopkins C. Anosmia and loss of smell in the era of covid-19 BMJ 2020; 370 :m2808 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2808
 8. Al-Aly Z, Xie Y and Bowe B. High-dimensional characterization of post-acute sequelae of COVID-19. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03553-9. PMID: 33887749.
 9. Johansson M, Ståhlberg M, Runold M, et al. Long-Haul Post-COVID-19 Symptoms Presenting as a Variant of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: The Swedish Experience. JACC Case Rep. 2021;3(4):573-580. doi:10.1016/j.jaccas.2021.01.009 DOI  
 10. SBU. Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Rapport 328. Publicerad: 25 augusti 2021. Uppdaterad: 14 december 2021. www.sbu.se  
 11. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026. doi: 10.1136/bmj.m3026. PMID: 32784198 PubMed  
 12. NICE press release. NICE & SIGN announce latest rapid Covid-19 guideline will address Long Covid. Publicerad 2020-10-08. Hämtad 2020-10-20.
 13. D'Ascanio L, Vitelli F, Cingolani C, Maranzano M et al. Randomized clinical trial "olfactory dysfunction after COVID-19: olfactory rehabilitation therapy vs. intervention treatment with Palmitoylethanolamide and Luteolin": . Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021;25(11):4156–62. https://doi.org/10.26355/eurrev_202106_26059
 14. Fan Y, Shi Y, Zhang J et al. The Effects of Narrative Exposure Therapy on COVID-19 Patients with Post-Traumatic Stress Symptoms: A Randomized Controlled Trial. J Affect Disord. 2021;293:141–7. 34186232
 15. D'Ascanio L, Vitelli F, Cingolani Cet al. Randomized clinical trial "olfactory dysfunction after COVID-19: olfactory rehabilitation therapy vs. intervention treatment with Palmitoylethanolamide and Luteolin": preliminary results. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021;25(11):4156–62. PMID: 34156697 PubMed  
 16. Renaud M, Thibault C, Le Normand F, et al. Clinical Outcomes for Patients With Anosmia 1 Year After COVID-19 Diagnosis. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2115352. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.15352 DOI  
 17. Sheehy LM. Considerations for postacute rehabilitation for survivors of COVID-19. JMIR Public Health Surveill2020;6:e19462. doi:10.2196/19462 pmid:32369030 PubMed  
 18. Carfì A, Bernabei R, Landi F, Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. JAMA2020; doi:10.1001/jama.2020.12603 pmid:32644129 PubMed  
 19. SBU. Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Rapportnr: 328Diarienr: 2021/137.Publicerad: 2021-08-25. Hämtad: 2021-09-11.