Parvovirusinfektioner

Basfakta

Definition

  • De flesta patienter med parvovirus B19-infektion är asymtomatiska eller har lindriga, ospecifika, förkylningsliknande symtom som inte ger misstanke om infektion med detta virus.1
  • Kliniska tillstånd som är associerade med infektionen är erythema infectiosum (femte sjukan), artropati, övergående aplastisk kris, kronisk aplasi av röda blodkroppar, generaliserat utbrott av petekier och hydrops fetalis.
  • Andra infektioner som kan vara relaterade till parvovirus B19 är encefalopati, epilepsi, meningit, myokardit, dilaterad kardiomyopati och autoimmun hepatit.1

Kliniska tillstånd

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.