Orfvirussjukdom

Basfakta

Definition

  • Andra namn är fårkoppor, munskorv, ecthyma contagiosum.
  • Orf är en virussjukdom som är utbredd bland får och getter.1
  • Viruset kan överföras till människor (zoonos) efter kontakt med ett infekterat djur eller kontaminerat material.
  • Tillståndet ses oftast bland lantbrukare och kötthandlare.
  • Orf är främst en hudsjukdom, men ibland kan lymfkörtlarna involveras.
  • Kliniskt uppstår rödaktiga noduli på handryggen och fingrarna. De läker spontant inom loppet av cirka 35 dagar.
  • Förekommer vanligast bland lantbrukare och andra personer som hanterar får, lamm och getter.2 Tillståndet är förhållandevis välkänt i dessa yrkesgrupper, och många struntar i att söka vård när de får en infektion.
  • Även renar har förorsakat liknande lesioner hos människor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.