Ockelbosjuka

Basfakta

Definition

  • Zoonos, det vill säga djursjukdom som kan överföras till människor och ge influensaliknande sjukdomsbild.
  • Virussjukdom, vanligen med mygga som vektor.
  • Kallas också för bärplockarsjuka.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.