Gå direkt till huvudinnehållet

Norovirusenterit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Magtarminfektion orsakad av norovirus.
Förekomst:
Den vanligaste orsaken till icke bakteriella gastroenteritutbrott i hög- och medelinkomstländer.
Symtom:
Akut insättande illamående, kräkningar, magsmärtor och vattnig diarré. Många har också influensaliknande symtom som trötthet, huvudvärk och muskel- och ledvärk.
Kliniska fynd:
Få kliniska fynd utöver feber och eventuellt tecken till dehydrering.
Diagnostik:
Ofta inte nödvändigt med provtagning, men avföringsprov med påvisning av virus med PCR kan göras om indicerat, till exempel vid ansamling av fall.
Behandling:
De flesta behöver ingen behandling, tillståndet läker spontant.
 1. Dolin R. Noroviruses - challenges to control. N Engl J Med 2007; 357: 1072-3. PubMed  
 2. Lopman B, Vennema H, Kohli E, et al. Increase in viral gastroenteritis outbreaks in Europe and epidemic spread of new norovirus variant. Lancet 2004; 363: 682-8. PubMed  
 3. Kapikian AZ, Wyatt RG, Dolin R, Thornhill TS, Kalica AR, Chanock RM. Visualization by immune electron microscopy of a 27-nm particle associated with acute infectious nonbacterial gastroenteritis. J Virol 1972; 10: 1075-81. PubMed  
 4. Guarino A, Albano F, Ashkenazi et. al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: executive summary. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46: 619-621. PubMed  
 5. King CK, Glass R, Bresee JS, et al. Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm Rep 2003; 52: 1-16. PubMed  
 6. Atherly-John YC, Cunningham SJ, Crain EF. A randomized trial of oral vs intravenous rehydration in a pediatric emergency department. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: 1240-3. PubMed  
 7. Spandorfer PR, Alessandrini EA, Joffe MD, Localio R, Shaw KN. Oral versus intravenous rehydration of moderately dehydrated children: A randomized, controlled trial. Pediatrics 2005; 115: 295-301. Pediatrics  
 8. Hartling L, Bellemare S, Wiebe N, Russell K, Klassen T, Craig W. Oral versus intravenous rehydration for treating dehydration due to gastroenteritis in children. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3: CD004390. Cochrane (DOI)  
 9. Freedman SB, Adler M, Seshadri R et al. Oral ondansetron for gastroenteritis in a pediatric emergency department. N Engl J Med 2006; 354: 1698-705. New England Journal of Medicine  
 10. Socialstyrelsen. Basal hygien. patientsakerhet.socialstyrelsen.se  
 • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet