Gå direkt till huvudinnehållet

Norovirusenterit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Magtarminfektion orsakad av norovirus.
Förekomst:
Den vanligaste orsaken till icke bakteriella gastroenteritutbrott i hög- och medelinkomstländer.
Symtom:
Akut insättande illamående, kräkningar, magsmärtor och vattnig diarré. Många har också influensaliknande symtom som trötthet, huvudvärk och muskel- och ledvärk.
Kliniska fynd:
Få kliniska fynd utöver feber och eventuellt tecken till dehydrering.
Diagnostik:
Ofta inte nödvändigt med provtagning, men avföringsprov med påvisning av virus med PCR kan göras om indicerat, till exempel vid ansamling av fall.
Behandling:
De flesta behöver ingen behandling, tillståndet läker spontant.
  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet