Gå direkt till huvudinnehållet

Nephropathia epidemica

Senast reviderad:


Definition:
Zoonos som sprids via smågnagare och som ibland förorsakar hemorragisk feber med njurpåverkan.
Förekomst:
Cirka 100 till 500 fall årligen i Sverige.
Symtom:
Till en början influensaliknande symtom. Efter några dagar försämring med tecken på njurpåverkan.
Kliniska fynd:
Nedsatt allmäntillstånd, feber, blödningar, eventuellt lågt blodtryck.
Diagnostik:
Serologi med påvisning av IgM och IgG antikroppar.
Behandling:
Tillståndet går över spontant och prognosen är god. I sällsynta fall kan dialys bli aktuellt. 
 1. Jonsson CB, Figueiredo LT and Vapalahti O. A global perspective on hantavirus ecology, epidemiology, and disease. Clin Microbiol Rev, 2010. Clin Microbiol Rev, 2010. 23(2): p. 412-41. PMID: 20375360 PubMed  
 2. Olsson GE, Leirs H, and Henttonen H, Hantaviruses and their hosts in Europe: reservoirs here and there, but not everywhere? Vector Borne Zoonotic Dis, 2010. 10(6): p. 549-61. PMID: 20795916 PubMed  
 3. Vapalahti K, Paunio M, Brummer-Korvenkontio M et al. Puumala virus infections in Finland: increased occupational risk for farmers. Am J Epidemiol, 1999. 149(12): p. 1142-51. PMID: 10369509 PubMed  
 4. Abu Sin M, Stark K, van Treeck U et al. Risk factors for hantavirus infection in Germany, 2005. Emerg Infect Dis, 2007. 13(9): p. 1364-6. PMID: 18252110 PubMed  
 5. Lundkvist A, Vapalahti O, Henttonen H et al. Hantavirus infections among mammalogists studied by focus reduction neutralisation test. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2000. 19(10): p. 802-3. PMID: 11117649 PubMed  
 6. Moll van Charante AW, Groen J, Mulder PG et al., Occupational risks of zoonotic infections in Dutch forestry workers and muskrat catchers. Eur J Epidemiol, 1998. 14(2): p. 109-16. PMID: 9556168 PubMed  
 7. Ahlm C, Thelin A, Elgh F et al. Prevalence of antibodies specific to Puumala virus among farmers in Sweden. Scand J Work Environ Health, 1998. 24(2): p. 104-8. PMID: 9630057 PubMed  
 8. Latus J, Schwab M, Tacconelli E et al. Clinical course and long-term outcome of hantavirus-associated nephropathia epidemica, Germany. Emerg Infect Dis. 2015 Jan;21(1):76-83. PMID: 25533268 PubMed  
 9. Brorstad A, Oscarsson KB, Ahlm C. Early diagnosis of Hantavirus infection by family doctors can reduce inappropriate antibiotic use and hospitalization. Scand J Prim Health Care 2010; 28: 179-84. PubMed  
 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet